Izpitni roki na Oddelku za matematiko FMF v študijskem letu 2020/21

Spodaj so prikazani izpitni roki na programih Finančna matematika (1FiMa), Matematika (1Mate) in Praktična matematika (1PrMa) in prvih treh letnikih programa Pedagoška matematika (2PeMa) na Oddelku za matematiko FMF v študijskem letu 2020/21, ki zadoščajo izbranim kriterijem.

Izpitne roke lahko uvozite v svoj osebni koledar preko .ics datotek: Finančna matematika, Matematika in Pedagoška matematika, Praktična matematika
Opozorilo: Morebitne spremembe se v uvoženem koledarju ne bodo beležile.

Morebitne komentarje pošljite na matematika@fmf.uni-lj.si.

Programi
Letniki
Izpitna obdobja
Izpitni roki
Predavatelji
Predmeti

ponedeljek, 18. 1. 2021: Proseminar A (1Mate, 2PeMa, prvi letnik), 1. rok, Goričan Peter, Kobal Damjan, Plevnik Lucijan, Štrekelj Tea

ponedeljek, 18. 1. 2021: Teorija iger (1FiMa, tretji letnik), 1. rok, Raič Martin, Vidmar Matija

ponedeljek, 18. 1. 2021: Teorija iger (1Mate, tretji letnik), 1. rok, Raič Martin, Vidmar Matija

torek, 19. 1. 2021: Elementarna geometrija (1Mate, tretji letnik), 1. rok, Kališnik Jure, Strle Sašo

torek, 19. 1. 2021: Elementarna geometrija (2PeMa, drugi letnik), 1. rok, Kališnik Jure, Strle Sašo

sreda, 20. 1. 2021: Matematika v praksi (1PrMa, prvi letnik), 1. rok, Koc Pino

sreda, 20. 1. 2021: Programiranje 1 (1FiMa, tretji letnik), 1. rok, Koprivec Filip, Lukšič Žiga, Pretnar Matija

sreda, 20. 1. 2021: Programiranje 1 (1Mate, drugi letnik), 1. rok, Koprivec Filip, Lukšič Žiga, Pretnar Matija

sreda, 20. 1. 2021: Programiranje 1 (2PeMa, tretji letnik), 1. rok, Koprivec Filip, Lukšič Žiga, Pretnar Matija

četrtek, 21. 1. 2021: Podatkovne strukture in algoritmi 1 (1FiMa, tretji letnik), 1. rok, Cabello Justo Sergio, Slak Jure

četrtek, 21. 1. 2021: Podatkovne strukture in algoritmi 1 (1Mate, tretji letnik), 1. rok, Cabello Justo Sergio, Slak Jure

petek, 22. 1. 2021: Optimizacija (1PrMa, tretji letnik), 1. rok, Petkovšek Marko, Šega Gregor

petek, 22. 1. 2021: Optimizacija 1 (1Mate, 2PeMa, tretji letnik), 1. rok, Žitnik Arjana

petek, 22. 1. 2021: Verjetnost z mero (1FiMa, tretji letnik), 1. rok, Raič Martin, Vidmar Matija

ponedeljek, 25. 1. 2021: Analiza 3 (1Mate, 2PeMa, tretji letnik), 1. rok, Forstnerič Franc, Svetina Andrej

ponedeljek, 25. 1. 2021: Analiza 3 s programa Matematika (1FiMa, tretji letnik), 1. rok, Forstnerič Franc, Svetina Andrej

ponedeljek, 25. 1. 2021: Organizacija in struktura trga (1FiMa, tretji letnik), 1. rok, Švigelj Matej, Zorić Jelena

torek, 26. 1. 2021: Numerične metode 1 (1FiMa, drugi letnik), 1. rok, Grošelj Jan, Kanduč Tadej, Plestenjak Bor

torek, 26. 1. 2021: Računalniški praktikum (1FiMa, prvi letnik), 1. rok, Bauer Andrej

torek, 26. 1. 2021: Računalniški praktikum (1Mate, 2PeMa, prvi letnik), 1. rok, Bauer Andrej

torek, 26. 1. 2021: Računalniški praktikum (1PrMa, prvi letnik), 1. rok, Bauer Andrej

sreda, 27. 1. 2021: Analiza 4 (1FiMa, tretji letnik), 1. rok, Grad Žan, Prezelj Jasna

sreda, 27. 1. 2021: Matematično modeliranje (1PrMa, tretji letnik), 1. rok, Kanduč Tadej, Žagar Emil

sreda, 27. 1. 2021: Verjetnost (1Mate, 2PeMa, tretji letnik), 1. rok, Perman Mihael, Raič Martin

četrtek, 28. 1. 2021: Diskretne strukture (1FiMa, prvi letnik), 1. rok, Škrekovski Riste, Vidali Janoš

četrtek, 28. 1. 2021: Računalništvo 1 (1PrMa, tretji letnik), 1. rok, Lokar Matija, Lukšič Žiga

petek, 29. 1. 2021: Algebra in diskretna matematika (1PrMa, drugi letnik), 1. rok, Marc Tilen, Potočnik Primož

petek, 29. 1. 2021: Analiza 3 (1FiMa, drugi letnik), 1. rok, Jelenc Blaž, Magajna Bojan Peter

petek, 29. 1. 2021: Splošna topologija (1FiMa, tretji letnik), 1. rok, Lešnik Davorin, Pavešić Petar

petek, 29. 1. 2021: Splošna topologija (1Mate, 2PeMa, drugi letnik), 1. rok, Lešnik Davorin, Pavešić Petar

petek, 29. 1. 2021: Uvod v diferencialno geometrijo (1FiMa, tretji letnik), 1. rok, Jelenc Blaž, Smrekar Jaka

petek, 29. 1. 2021: Uvod v diferencialno geometrijo (1Mate, 2PeMa, tretji letnik), 1. rok, Jelenc Blaž, Smrekar Jaka

ponedeljek, 1. 2. 2021: Analiza 2a (1Mate, 2PeMa, drugi letnik), 1. rok, Cigler Gregor, Drinovec Drnovšek Barbara

torek, 2. 2. 2021: Fizikalni praktikum (1PrMa, drugi letnik), 1. rok, Pirker Luka

torek, 2. 2. 2021: Mehanika 1 (1Mate, 2PeMa, tretji letnik), 1. rok, Kališnik Jure, Mejak George

sreda, 3. 2. 2021: Logika in množice (1Mate, 2PeMa, prvi letnik), 1. rok, Lešnik Davorin, Petković Anja, Petkovšek Marko

sreda, 3. 2. 2021: Makroekonomija (1FiMa, drugi letnik), 1. rok, Istenič Tanja, Redek Tjaša

sreda, 3. 2. 2021: Mehanika (1PrMa, tretji letnik), 1. rok, Mejak George

četrtek, 4. 2. 2021: Analiza 1 (1FiMa, prvi letnik), 1. rok, Cigler Gregor, Kandić Marko, Strle Sašo

četrtek, 4. 2. 2021: Optimizacija (1PrMa, tretji letnik), 2. rok, Petkovšek Marko, Šega Gregor

četrtek, 4. 2. 2021: Temelji finančnega in poslovodnega računovodstva (1FiMa, tretji letnik), 1. rok, Čadež Simon, Ličen Mina

petek, 5. 2. 2021: Algebra 2 (1FiMa, tretji letnik), 1. rok, Brešar Matej, Šter Janez

petek, 5. 2. 2021: Algebra 2 (1Mate, 2PeMa, drugi letnik), 1. rok, Brešar Matej, Šter Janez

petek, 5. 2. 2021: Uvod v numerične metode (1Mate, 2PeMa, tretji letnik), 1. rok, Grošelj Jan, Plestenjak Bor

petek, 5. 2. 2021: Verjetnost (1PrMa, drugi letnik), 1. rok, Košir Tomaž, Šega Gregor

torek, 9. 2. 2021: Optimizacija 1 (1Mate, 2PeMa, tretji letnik), 2. rok, Žitnik Arjana

torek, 9. 2. 2021: Podatkovne baze 1 (1PrMa, tretji letnik), 1. rok, Lokar Matija, Vidali Janoš

torek, 9. 2. 2021: Programiranje 1 (1FiMa, tretji letnik), 2. rok, Koprivec Filip, Lukšič Žiga, Pretnar Matija

torek, 9. 2. 2021: Programiranje 1 (1Mate, drugi letnik), 2. rok, Koprivec Filip, Lukšič Žiga, Pretnar Matija

torek, 9. 2. 2021: Programiranje 1 (2PeMa, tretji letnik), 2. rok, Koprivec Filip, Lukšič Žiga, Pretnar Matija

torek, 9. 2. 2021: Verjetnost 1 (1FiMa, drugi letnik), 1. rok, Drnovšek Roman, Šega Gregor

petek, 12. 2. 2021: Proseminar (1FiMa, prvi letnik), 1. rok, Goričan Peter, Marc Tilen, Svetina Andrej, Vavpetič Aleš

četrtek, 6. 5. 2021: Parcialne diferencialne enačbe (1PrMa, tretji letnik), 1. rok, Cimprič Jakob, Govekar Leban Darja

četrtek, 13. 5. 2021: Računalništvo 2 (1PrMa, tretji letnik), 1. rok, Berčič Katja, Lokar Matija

četrtek, 20. 5. 2021: Programiranje 3 (1PrMa, tretji letnik), 1. rok, Lokar Matija

torek, 1. 6. 2021: Diskretne strukture (1FiMa, prvi letnik), 2. rok, Škrekovski Riste, Vidali Janoš

torek, 1. 6. 2021: Elementarna teorija števil (1Mate, 2PeMa, tretji letnik), 1. rok, Jezernik Urban, Plevnik Lucijan

torek, 1. 6. 2021: Matematika v praksi (1PrMa, prvi letnik), 2. rok, Koc Pino

torek, 1. 6. 2021: Statistika (1PrMa, drugi letnik), 1. rok, Raič Martin, Vidmar Matija

torek, 1. 6. 2021: Teorija iger (1FiMa, tretji letnik), 2. rok, Raič Martin, Vidmar Matija

torek, 1. 6. 2021: Teorija iger (1Mate, tretji letnik), 2. rok, Raič Martin, Vidmar Matija

sreda, 2. 6. 2021: Algebra 3 (1FiMa, tretji letnik), 1. rok, Klep Igor, Vukšić Lara

sreda, 2. 6. 2021: Algebra 3 (1Mate, tretji letnik), 1. rok, Klep Igor, Vukšić Lara

sreda, 2. 6. 2021: Fizika 2 (1Mate, 2PeMa, drugi letnik), 1. rok, Golob Boštjan, Skačej Gregor

sreda, 2. 6. 2021: Verjetnost (1PrMa, drugi letnik), 2. rok, Košir Tomaž, Šega Gregor

četrtek, 3. 6. 2021: Fizika 1 (1Mate, 2PeMa, prvi letnik), 1. rok, Podobnik Tomaž, Žnidarič Marko

četrtek, 3. 6. 2021: Matematična orodja v fiziki (1PrMa, drugi letnik), 1. rok, Gosar Žiga, Rejec Tomaž

četrtek, 3. 6. 2021: Operacijske raziskave (1FiMa, drugi letnik), 1. rok, Vidali Janoš, Žitnik Arjana

četrtek, 3. 6. 2021: Slučajni procesi 1 (1FiMa, tretji letnik), 1. rok, Bernik Janez, Raič Martin

četrtek, 3. 6. 2021: Slučajni procesi 1 (1Mate, tretji letnik), 1. rok, Bernik Janez, Raič Martin

petek, 4. 6. 2021: Analiza 1 (1FiMa, prvi letnik), 2. rok, Cigler Gregor, Kandić Marko, Strle Sašo

petek, 4. 6. 2021: Analiza 2a (1Mate, 2PeMa, drugi letnik), 2. rok, Cigler Gregor, Drinovec Drnovšek Barbara

petek, 4. 6. 2021: Matematično izražanje v angleškem jeziku (1PrMa, prvi letnik), 1. rok, Dent Adam David John, Simpson Alexander Keith

petek, 4. 6. 2021: Mehanika 1 (1Mate, 2PeMa, tretji letnik), 2. rok, Kališnik Jure, Mejak George

petek, 4. 6. 2021: Numerične metode 1 (1FiMa, drugi letnik), 2. rok, Grošelj Jan, Kanduč Tadej, Plestenjak Bor

ponedeljek, 7. 6. 2021: Algebraične krivulje (1FiMa, tretji letnik), 1. rok, Cimprič Jakob, Filip Matej

ponedeljek, 7. 6. 2021: Algebraične krivulje (1Mate, drugi letnik), 1. rok, Cimprič Jakob, Filip Matej

ponedeljek, 7. 6. 2021: Algebraične krivulje (2PeMa, tretji letnik), 1. rok, Cimprič Jakob, Filip Matej

ponedeljek, 7. 6. 2021: Računalniški praktikum (1FiMa, prvi letnik), 2. rok, Bauer Andrej

ponedeljek, 7. 6. 2021: Računalniški praktikum (1Mate, 2PeMa, prvi letnik), 2. rok, Bauer Andrej

ponedeljek, 7. 6. 2021: Računalniški praktikum (1PrMa, prvi letnik), 2. rok, Bauer Andrej

ponedeljek, 7. 6. 2021: Teorija kodiranja in kriptografija (1FiMa, tretji letnik), 1. rok, Marc Tilen, Žitnik Arjana

ponedeljek, 7. 6. 2021: Teorija kodiranja in kriptografija (1Mate, 2PeMa, tretji letnik), 1. rok, Marc Tilen, Žitnik Arjana

torek, 8. 6. 2021: Algebra in diskretna matematika (1PrMa, drugi letnik), 2. rok, Marc Tilen, Potočnik Primož

torek, 8. 6. 2021: Diskretna matematika 1 (1FiMa, tretji letnik), 1. rok, Konvalinka Matjaž, Žitnik Arjana

torek, 8. 6. 2021: Diskretna matematika 1 (1Mate, 2PeMa, drugi letnik), 1. rok, Konvalinka Matjaž, Žitnik Arjana

torek, 8. 6. 2021: Numerične metode 2 (1FiMa, drugi letnik), 1. rok, Kanduč Tadej, Knez Marjetka

torek, 8. 6. 2021: Statistika (1Mate, 2PeMa, tretji letnik), 1. rok, Langerholc Erik, Raič Martin

torek, 8. 6. 2021: Verjetnost z mero (1FiMa, tretji letnik), 2. rok, Raič Martin, Vidmar Matija

sreda, 9. 6. 2021: Matematika 1 (1PrMa, prvi letnik), 1. rok, Cigler Gregor, Lampret Leon, Saksida Pavle

sreda, 9. 6. 2021: Numerična linearna algebra (1Mate, 2PeMa, tretji letnik), 1. rok, Kanduč Tadej, Plestenjak Bor

sreda, 9. 6. 2021: Podatkovne strukture in algoritmi 2 (1FiMa, tretji letnik), 1. rok, Cabello Justo Sergio, Petković Matej

sreda, 9. 6. 2021: Podatkovne strukture in algoritmi 2 (1Mate, tretji letnik), 1. rok, Cabello Justo Sergio, Petković Matej

sreda, 9. 6. 2021: Uvod v programiranje (1FiMa, prvi letnik), 1. rok, Petković Anja, Pretnar Matija, Zaveršnik Matjaž

sreda, 9. 6. 2021: Uvod v programiranje (1Mate, 2PeMa, prvi letnik), 1. rok, Koprivec Filip, Osojnik Aljaž, Pretnar Matija, Zaveršnik Matjaž

četrtek, 10. 6. 2021: Denar in finance (1FiMa, drugi letnik), 1. rok, Črnigoj Matjaž, Marinč Matej

četrtek, 10. 6. 2021: Elementarna geometrija (1Mate, tretji letnik), 2. rok, Kališnik Jure, Strle Sašo

četrtek, 10. 6. 2021: Elementarna geometrija (2PeMa, drugi letnik), 2. rok, Kališnik Jure, Strle Sašo

četrtek, 10. 6. 2021: Optimizacijske metode (1FiMa, prvi letnik), 1. rok, Konvalinka Matjaž, Šega Gregor, Vidali Janoš

četrtek, 10. 6. 2021: Računalništvo 1 (1PrMa, tretji letnik), 2. rok, Lokar Matija, Lukšič Žiga

četrtek, 10. 6. 2021: Uvod v diferencialno geometrijo (1FiMa, tretji letnik), 2. rok, Jelenc Blaž, Smrekar Jaka

četrtek, 10. 6. 2021: Uvod v diferencialno geometrijo (1Mate, 2PeMa, tretji letnik), 2. rok, Jelenc Blaž, Smrekar Jaka

petek, 11. 6. 2021: Analiza 3 (1Mate, 2PeMa, tretji letnik), 2. rok, Forstnerič Franc, Svetina Andrej

petek, 11. 6. 2021: Analiza 3 s programa Matematika (1FiMa, tretji letnik), 2. rok, Forstnerič Franc, Svetina Andrej

petek, 11. 6. 2021: Programiranje 3 (1PrMa, tretji letnik), 2. rok, Lokar Matija

petek, 11. 6. 2021: Splošna topologija (1FiMa, tretji letnik), 2. rok, Lešnik Davorin, Pavešić Petar

petek, 11. 6. 2021: Splošna topologija (1Mate, 2PeMa, drugi letnik), 2. rok, Lešnik Davorin, Pavešić Petar

petek, 11. 6. 2021: Statistika 1 (1FiMa, tretji letnik), 1. rok, Smrekar Jaka, Šega Gregor

petek, 11. 6. 2021: Verjetnost 1 (1FiMa, drugi letnik), 2. rok, Drnovšek Roman, Šega Gregor

ponedeljek, 14. 6. 2021: Algebra 1 (1FiMa, prvi letnik), 1. rok, Kandić Marko, Šivic Klemen, Vavpetič Aleš

ponedeljek, 14. 6. 2021: Algebra 2 (1FiMa, tretji letnik), 2. rok, Brešar Matej, Šter Janez

ponedeljek, 14. 6. 2021: Algebra 2 (1Mate, 2PeMa, drugi letnik), 2. rok, Brešar Matej, Šter Janez

ponedeljek, 14. 6. 2021: Analiza 1 (1Mate, 2PeMa, prvi letnik), 1. rok, Černe Miran, Kališnik Jure, Kuzman Uroš

ponedeljek, 14. 6. 2021: Didaktika matematike 1 (2PeMa, tretji letnik), 1. rok, Kobal Damjan

ponedeljek, 14. 6. 2021: Diferencialne enačbe (1PrMa, drugi letnik), 1. rok, Kuzman Uroš, Plevnik Lucijan

ponedeljek, 14. 6. 2021: Finančni trgi in inštitucije (1FiMa, tretji letnik), 1. rok, Berk Skok Aleš, Košak Marko

torek, 15. 6. 2021: Ekonometrija 1 (1FiMa, tretji letnik), 1. rok, Verbič Miroslav

torek, 15. 6. 2021: Finančna matematika 1 (1FiMa, drugi letnik), 1. rok, Bernik Janez, Novak Nika

torek, 15. 6. 2021: Finančna matematika 1 (1Mate, 2PeMa, tretji letnik), 1. rok, Bernik Janez, Novak Nika

torek, 15. 6. 2021: Linearna algebra (1PrMa, prvi letnik), 1. rok, Dolžan David, Jelenc Blaž

torek, 15. 6. 2021: Mehanika (1PrMa, tretji letnik), 2. rok, Mejak George

torek, 15. 6. 2021: Mikroekonomija (1FiMa, prvi letnik), 1. rok, Guštin Habuš Ada, Istenič Tanja

torek, 15. 6. 2021: Verjetnost (1Mate, 2PeMa, tretji letnik), 2. rok, Perman Mihael, Raič Martin

sreda, 16. 6. 2021: Afina in projektivna geometrija (1FiMa, tretji letnik), 1. rok, Kališnik Jure, Vavpetič Aleš

sreda, 16. 6. 2021: Afina in projektivna geometrija (1Mate, 2PeMa, drugi letnik), 1. rok, Kališnik Jure, Vavpetič Aleš

sreda, 16. 6. 2021: Analiza 4 (1FiMa, tretji letnik), 2. rok, Grad Žan, Prezelj Jasna

sreda, 16. 6. 2021: Matematično modeliranje (1FiMa, tretji letnik), 1. rok, Hrga Timotej, Kanduč Tadej, Žagar Emil

sreda, 16. 6. 2021: Matematično modeliranje (1Mate, 2PeMa, tretji letnik), 1. rok, Hrga Timotej, Kanduč Tadej, Žagar Emil

sreda, 16. 6. 2021: Proseminar (1FiMa, prvi letnik), 2. rok, Goričan Peter, Marc Tilen, Svetina Andrej, Vavpetič Aleš

sreda, 16. 6. 2021: Računalništvo 2 (1PrMa, tretji letnik), 2. rok, Berčič Katja, Lokar Matija

četrtek, 17. 6. 2021: Matematično modeliranje (1PrMa, tretji letnik), 2. rok, Kanduč Tadej, Žagar Emil

četrtek, 17. 6. 2021: Uvod v numerične metode (1Mate, 2PeMa, tretji letnik), 2. rok, Grošelj Jan, Plestenjak Bor

petek, 18. 6. 2021: Logika in množice (1Mate, 2PeMa, prvi letnik), 2. rok, Lešnik Davorin, Petković Anja, Petkovšek Marko

petek, 18. 6. 2021: Numerične metode 1 (1PrMa, drugi letnik), 1. rok, Kanduč Tadej, Knez Marjetka

petek, 18. 6. 2021: Operacijske raziskave (1FiMa, drugi letnik), 2. rok, Vidali Janoš, Žitnik Arjana

petek, 18. 6. 2021: Slučajni procesi 1 (1FiMa, tretji letnik), 2. rok, Bernik Janez, Raič Martin

petek, 18. 6. 2021: Slučajni procesi 1 (1Mate, tretji letnik), 2. rok, Bernik Janez, Raič Martin

petek, 18. 6. 2021: Uvod v geometrijsko topologijo (1FiMa, tretji letnik), 1. rok, Strle Sašo, Vavpetič Aleš

petek, 18. 6. 2021: Uvod v geometrijsko topologijo (1Mate, drugi letnik), 1. rok, Strle Sašo, Vavpetič Aleš

petek, 18. 6. 2021: Uvod v geometrijsko topologijo (2PeMa, tretji letnik), 1. rok, Strle Sašo, Vavpetič Aleš

ponedeljek, 21. 6. 2021: Analiza 4 (1Mate, tretji letnik), 1. rok, Govc Dejan, Saksida Pavle

ponedeljek, 21. 6. 2021: Proseminar A (1Mate, 2PeMa, prvi letnik), 2. rok, Goričan Peter, Kobal Damjan, Plevnik Lucijan, Štrekelj Tea

ponedeljek, 21. 6. 2021: Statistika (1PrMa, drugi letnik), 2. rok, Raič Martin, Vidmar Matija

ponedeljek, 21. 6. 2021: Verjetnost in statistika (1FiMa, drugi letnik), 1. rok, Smrekar Jaka, Šega Gregor

torek, 22. 6. 2021: Organizacija in struktura trga (1FiMa, tretji letnik), 2. rok, Švigelj Matej, Zorić Jelena

torek, 22. 6. 2021: Temelji finančnega in poslovodnega računovodstva (1FiMa, tretji letnik), 2. rok, Čadež Simon, Ličen Mina

sreda, 23. 6. 2021: Algebra 1 (1Mate, 2PeMa, prvi letnik), 1. rok, Cigler Gregor, Moravec Primož, Plevnik Lucijan

sreda, 23. 6. 2021: Analiza 2b (1Mate, 2PeMa, drugi letnik), 1. rok, Cigler Gregor, Drinovec Drnovšek Barbara, Lampret Leon

sreda, 23. 6. 2021: Fizikalni praktikum (1PrMa, drugi letnik), 2. rok, Pirker Luka

sreda, 23. 6. 2021: Numerične metode 2 (1FiMa, drugi letnik), 2. rok, Kanduč Tadej, Knez Marjetka

sreda, 23. 6. 2021: Podatkovne strukture in algoritmi 2 (1FiMa, tretji letnik), 2. rok, Cabello Justo Sergio, Petković Matej

sreda, 23. 6. 2021: Podatkovne strukture in algoritmi 2 (1Mate, tretji letnik), 2. rok, Cabello Justo Sergio, Petković Matej

sreda, 23. 6. 2021: Teorija kodiranja in kriptografija (1FiMa, tretji letnik), 2. rok, Marc Tilen, Žitnik Arjana

sreda, 23. 6. 2021: Teorija kodiranja in kriptografija (1Mate, 2PeMa, tretji letnik), 2. rok, Marc Tilen, Žitnik Arjana

četrtek, 24. 6. 2021: Analiza 2 (1FiMa, prvi letnik), 1. rok, Cigler Gregor, Drnovšek Roman, Kandić Marko

četrtek, 24. 6. 2021: Elementarna teorija števil (1Mate, 2PeMa, tretji letnik), 2. rok, Jezernik Urban, Plevnik Lucijan

četrtek, 24. 6. 2021: Fizika 2 (1Mate, 2PeMa, drugi letnik), 2. rok, Golob Boštjan, Skačej Gregor

četrtek, 24. 6. 2021: Podatkovne strukture in algoritmi 1 (1FiMa, tretji letnik), 2. rok, Cabello Justo Sergio, Slak Jure

četrtek, 24. 6. 2021: Podatkovne strukture in algoritmi 1 (1Mate, tretji letnik), 2. rok, Cabello Justo Sergio, Slak Jure

četrtek, 24. 6. 2021: Programiranje 1 (1PrMa, prvi letnik), 1. rok, Berčič Katja, Lokar Matija

četrtek, 24. 6. 2021: Programiranje 2 (1PrMa, drugi letnik), 1. rok, Šubelj Lovro, Zaveršnik Matjaž

ponedeljek, 28. 6. 2021: Fizika 1 (1Mate, 2PeMa, prvi letnik), 2. rok, Podobnik Tomaž, Žnidarič Marko

ponedeljek, 28. 6. 2021: Matematika 2 (1PrMa, drugi letnik), 1. rok, Kuzman Uroš, Plevnik Lucijan

ponedeljek, 28. 6. 2021: Mikroekonomija (1FiMa, prvi letnik), 2. rok, Guštin Habuš Ada, Istenič Tanja

ponedeljek, 28. 6. 2021: Uvod v fiziko (1PrMa, prvi letnik), 1. rok, Knaflič Tilen, Rejec Tomaž

torek, 29. 6. 2021: Makroekonomija (1FiMa, drugi letnik), 2. rok, Istenič Tanja, Redek Tjaša

torek, 29. 6. 2021: Optimizacijske metode (1FiMa, prvi letnik), 2. rok, Konvalinka Matjaž, Šega Gregor, Vidali Janoš

torek, 29. 6. 2021: Podatkovne baze 1 (1PrMa, tretji letnik), 2. rok, Lokar Matija, Vidali Janoš

sreda, 30. 6. 2021: Analiza 3 (1FiMa, drugi letnik), 2. rok, Jelenc Blaž, Magajna Bojan Peter

sreda, 30. 6. 2021: Finančni trgi in inštitucije (1FiMa, tretji letnik), 2. rok, Berk Skok Aleš, Košak Marko

sreda, 30. 6. 2021: Uvod v programiranje (1FiMa, prvi letnik), 2. rok, Petković Anja, Pretnar Matija, Zaveršnik Matjaž

sreda, 30. 6. 2021: Uvod v programiranje (1Mate, 2PeMa, prvi letnik), 2. rok, Koprivec Filip, Osojnik Aljaž, Pretnar Matija, Zaveršnik Matjaž

četrtek, 1. 7. 2021: Ekonometrija 1 (1FiMa, tretji letnik), 2. rok, Verbič Miroslav

četrtek, 1. 7. 2021: Statistika (1Mate, 2PeMa, tretji letnik), 2. rok, Langerholc Erik, Raič Martin

ponedeljek, 16. 8. 2021: Algebra 3 (1FiMa, tretji letnik), 2. rok, Klep Igor, Vukšić Lara

ponedeljek, 16. 8. 2021: Algebra 3 (1Mate, tretji letnik), 2. rok, Klep Igor, Vukšić Lara

ponedeljek, 16. 8. 2021: Analiza 1 (1FiMa, prvi letnik), 3. rok, Cigler Gregor, Kandić Marko, Strle Sašo

ponedeljek, 16. 8. 2021: Analiza 1 (1Mate, 2PeMa, prvi letnik), 2. rok, Černe Miran, Kališnik Jure, Kuzman Uroš

ponedeljek, 16. 8. 2021: Analiza 2b (1Mate, 2PeMa, drugi letnik), 2. rok, Cigler Gregor, Drinovec Drnovšek Barbara, Lampret Leon

ponedeljek, 16. 8. 2021: Elementarna teorija števil (1Mate, 2PeMa, tretji letnik), 3. rok, Jezernik Urban, Plevnik Lucijan

ponedeljek, 16. 8. 2021: Matematika 2 (1PrMa, drugi letnik), 2. rok, Kuzman Uroš, Plevnik Lucijan

ponedeljek, 16. 8. 2021: Programiranje 1 (1PrMa, prvi letnik), 2. rok, Berčič Katja, Lokar Matija

ponedeljek, 16. 8. 2021: Slučajni procesi 1 (1FiMa, tretji letnik), 3. rok, Bernik Janez, Raič Martin

ponedeljek, 16. 8. 2021: Slučajni procesi 1 (1Mate, tretji letnik), 3. rok, Bernik Janez, Raič Martin

ponedeljek, 16. 8. 2021: Verjetnost in statistika (1FiMa, drugi letnik), 2. rok, Smrekar Jaka, Šega Gregor

torek, 17. 8. 2021: Analiza 2 (1FiMa, prvi letnik), 2. rok, Cigler Gregor, Drnovšek Roman, Kandić Marko

torek, 17. 8. 2021: Analiza 4 (1Mate, tretji letnik), 2. rok, Govc Dejan, Saksida Pavle

torek, 17. 8. 2021: Linearna algebra (1PrMa, prvi letnik), 2. rok, Dolžan David, Jelenc Blaž

torek, 17. 8. 2021: Matematična orodja v fiziki (1PrMa, drugi letnik), 2. rok, Gosar Žiga, Rejec Tomaž

torek, 17. 8. 2021: Parcialne diferencialne enačbe (1PrMa, tretji letnik), 2. rok, Cimprič Jakob, Govekar Leban Darja

torek, 17. 8. 2021: Teorija iger (1FiMa, tretji letnik), 3. rok, Raič Martin, Vidmar Matija

torek, 17. 8. 2021: Teorija iger (1Mate, tretji letnik), 3. rok, Raič Martin, Vidmar Matija

sreda, 18. 8. 2021: Afina in projektivna geometrija (1FiMa, tretji letnik), 2. rok, Kališnik Jure, Vavpetič Aleš

sreda, 18. 8. 2021: Afina in projektivna geometrija (1Mate, 2PeMa, drugi letnik), 2. rok, Kališnik Jure, Vavpetič Aleš

sreda, 18. 8. 2021: Elementarna geometrija (1Mate, tretji letnik), 3. rok, Kališnik Jure, Strle Sašo

sreda, 18. 8. 2021: Elementarna geometrija (2PeMa, drugi letnik), 3. rok, Kališnik Jure, Strle Sašo

sreda, 18. 8. 2021: Matematično izražanje v angleškem jeziku (1PrMa, prvi letnik), 2. rok, Dent Adam David John, Simpson Alexander Keith

sreda, 18. 8. 2021: Matematično modeliranje (1FiMa, tretji letnik), 2. rok, Hrga Timotej, Kanduč Tadej, Žagar Emil

sreda, 18. 8. 2021: Matematično modeliranje (1Mate, 2PeMa, tretji letnik), 2. rok, Hrga Timotej, Kanduč Tadej, Žagar Emil

sreda, 18. 8. 2021: Numerične metode 1 (1PrMa, drugi letnik), 2. rok, Kanduč Tadej, Knez Marjetka

sreda, 18. 8. 2021: Podatkovne baze 1 (1PrMa, tretji letnik), 3. rok, Lokar Matija, Vidali Janoš

sreda, 18. 8. 2021: Uvod v geometrijsko topologijo (1FiMa, tretji letnik), 2. rok, Strle Sašo, Vavpetič Aleš

sreda, 18. 8. 2021: Uvod v geometrijsko topologijo (1Mate, drugi letnik), 2. rok, Strle Sašo, Vavpetič Aleš

sreda, 18. 8. 2021: Uvod v geometrijsko topologijo (2PeMa, tretji letnik), 2. rok, Strle Sašo, Vavpetič Aleš

četrtek, 19. 8. 2021: Algebra 1 (1FiMa, prvi letnik), 2. rok, Kandić Marko, Šivic Klemen, Vavpetič Aleš

četrtek, 19. 8. 2021: Algebra 1 (1Mate, 2PeMa, prvi letnik), 2. rok, Cigler Gregor, Moravec Primož, Plevnik Lucijan

četrtek, 19. 8. 2021: Algebraične krivulje (1FiMa, tretji letnik), 2. rok, Cimprič Jakob, Filip Matej

četrtek, 19. 8. 2021: Algebraične krivulje (1Mate, drugi letnik), 2. rok, Cimprič Jakob, Filip Matej

četrtek, 19. 8. 2021: Algebraične krivulje (2PeMa, tretji letnik), 2. rok, Cimprič Jakob, Filip Matej

četrtek, 19. 8. 2021: Analiza 2a (1Mate, 2PeMa, drugi letnik), 3. rok, Cigler Gregor, Drinovec Drnovšek Barbara

četrtek, 19. 8. 2021: Denar in finance (1FiMa, drugi letnik), 2. rok, Črnigoj Matjaž, Marinč Matej

četrtek, 19. 8. 2021: Diferencialne enačbe (1PrMa, drugi letnik), 2. rok, Kuzman Uroš, Plevnik Lucijan

četrtek, 19. 8. 2021: Matematika 1 (1PrMa, prvi letnik), 2. rok, Cigler Gregor, Lampret Leon, Saksida Pavle

četrtek, 19. 8. 2021: Mehanika 1 (1Mate, 2PeMa, tretji letnik), 3. rok, Kališnik Jure, Mejak George

četrtek, 19. 8. 2021: Statistika 1 (1FiMa, tretji letnik), 2. rok, Smrekar Jaka, Šega Gregor

petek, 20. 8. 2021: Didaktika matematike 1 (2PeMa, tretji letnik), 2. rok, Kobal Damjan

petek, 20. 8. 2021: Finančna matematika 1 (1FiMa, drugi letnik), 2. rok, Bernik Janez, Novak Nika

petek, 20. 8. 2021: Finančna matematika 1 (1Mate, 2PeMa, tretji letnik), 2. rok, Bernik Janez, Novak Nika

petek, 20. 8. 2021: Numerična linearna algebra (1Mate, 2PeMa, tretji letnik), 2. rok, Kanduč Tadej, Plestenjak Bor

petek, 20. 8. 2021: Uvod v fiziko (1PrMa, prvi letnik), 2. rok, Knaflič Tilen, Rejec Tomaž

ponedeljek, 23. 8. 2021: Analiza 3 (1FiMa, drugi letnik), 3. rok, Jelenc Blaž, Magajna Bojan Peter

ponedeljek, 23. 8. 2021: Diskretna matematika 1 (1FiMa, tretji letnik), 2. rok, Konvalinka Matjaž, Žitnik Arjana

ponedeljek, 23. 8. 2021: Diskretna matematika 1 (1Mate, 2PeMa, drugi letnik), 2. rok, Konvalinka Matjaž, Žitnik Arjana

ponedeljek, 23. 8. 2021: Ekonometrija 1 (1FiMa, tretji letnik), 3. rok, Verbič Miroslav

ponedeljek, 23. 8. 2021: Optimizacijske metode (1FiMa, prvi letnik), 3. rok, Konvalinka Matjaž, Šega Gregor, Vidali Janoš

ponedeljek, 23. 8. 2021: Programiranje 2 (1PrMa, drugi letnik), 2. rok, Šubelj Lovro, Zaveršnik Matjaž

ponedeljek, 23. 8. 2021: Računalniški praktikum (1FiMa, prvi letnik), 3. rok, Bauer Andrej

ponedeljek, 23. 8. 2021: Računalniški praktikum (1Mate, 2PeMa, prvi letnik), 3. rok, Bauer Andrej

ponedeljek, 23. 8. 2021: Računalniški praktikum (1PrMa, prvi letnik), 3. rok, Bauer Andrej

ponedeljek, 23. 8. 2021: Statistika (1PrMa, drugi letnik), 3. rok, Raič Martin, Vidmar Matija

ponedeljek, 23. 8. 2021: Uvod v numerične metode (1Mate, 2PeMa, tretji letnik), 3. rok, Grošelj Jan, Plestenjak Bor

torek, 24. 8. 2021: Analiza 3 (1Mate, 2PeMa, tretji letnik), 3. rok, Forstnerič Franc, Svetina Andrej

torek, 24. 8. 2021: Analiza 3 s programa Matematika (1FiMa, tretji letnik), 3. rok, Forstnerič Franc, Svetina Andrej

torek, 24. 8. 2021: Operacijske raziskave (1FiMa, drugi letnik), 3. rok, Vidali Janoš, Žitnik Arjana

torek, 24. 8. 2021: Programiranje 1 (1FiMa, tretji letnik), 3. rok, Koprivec Filip, Lukšič Žiga, Pretnar Matija

torek, 24. 8. 2021: Programiranje 1 (1Mate, drugi letnik), 3. rok, Koprivec Filip, Lukšič Žiga, Pretnar Matija

torek, 24. 8. 2021: Programiranje 1 (2PeMa, tretji letnik), 3. rok, Koprivec Filip, Lukšič Žiga, Pretnar Matija

torek, 24. 8. 2021: Verjetnost (1PrMa, drugi letnik), 3. rok, Košir Tomaž, Šega Gregor

sreda, 25. 8. 2021: Fizika 2 (1Mate, 2PeMa, drugi letnik), 3. rok, Golob Boštjan, Skačej Gregor

sreda, 25. 8. 2021: Fizikalni praktikum (1PrMa, drugi letnik), 3. rok, Pirker Luka

sreda, 25. 8. 2021: Makroekonomija (1FiMa, drugi letnik), 3. rok, Istenič Tanja, Redek Tjaša

sreda, 25. 8. 2021: Optimizacija (1PrMa, tretji letnik), 3. rok, Petkovšek Marko, Šega Gregor

sreda, 25. 8. 2021: Podatkovne strukture in algoritmi 2 (1FiMa, tretji letnik), 3. rok, Cabello Justo Sergio, Petković Matej

sreda, 25. 8. 2021: Podatkovne strukture in algoritmi 2 (1Mate, tretji letnik), 3. rok, Cabello Justo Sergio, Petković Matej

sreda, 25. 8. 2021: Proseminar A (1Mate, 2PeMa, prvi letnik), 3. rok, Goričan Peter, Kobal Damjan, Plevnik Lucijan, Štrekelj Tea

četrtek, 26. 8. 2021: Algebra 3 (1FiMa, tretji letnik), 3. rok, Klep Igor, Vukšić Lara

četrtek, 26. 8. 2021: Algebra 3 (1Mate, tretji letnik), 3. rok, Klep Igor, Vukšić Lara

četrtek, 26. 8. 2021: Algebra in diskretna matematika (1PrMa, drugi letnik), 3. rok, Marc Tilen, Potočnik Primož

četrtek, 26. 8. 2021: Numerične metode 1 (1FiMa, drugi letnik), 3. rok, Grošelj Jan, Kanduč Tadej, Plestenjak Bor

četrtek, 26. 8. 2021: Programiranje 3 (1PrMa, tretji letnik), 3. rok, Lokar Matija

četrtek, 26. 8. 2021: Splošna topologija (1FiMa, tretji letnik), 3. rok, Lešnik Davorin, Pavešić Petar

četrtek, 26. 8. 2021: Splošna topologija (1Mate, 2PeMa, drugi letnik), 3. rok, Lešnik Davorin, Pavešić Petar

četrtek, 26. 8. 2021: Verjetnost (1Mate, 2PeMa, tretji letnik), 3. rok, Perman Mihael, Raič Martin

četrtek, 26. 8. 2021: Verjetnost z mero (1FiMa, tretji letnik), 3. rok, Raič Martin, Vidmar Matija

petek, 27. 8. 2021: Analiza 2b (1Mate, 2PeMa, drugi letnik), 3. rok, Cigler Gregor, Drinovec Drnovšek Barbara, Lampret Leon

petek, 27. 8. 2021: Analiza 4 (1FiMa, tretji letnik), 3. rok, Grad Žan, Prezelj Jasna

petek, 27. 8. 2021: Diskretne strukture (1FiMa, prvi letnik), 3. rok, Škrekovski Riste, Vidali Janoš

petek, 27. 8. 2021: Logika in množice (1Mate, 2PeMa, prvi letnik), 3. rok, Lešnik Davorin, Petković Anja, Petkovšek Marko

petek, 27. 8. 2021: Programiranje 1 (1PrMa, prvi letnik), 3. rok, Berčič Katja, Lokar Matija

petek, 27. 8. 2021: Računalništvo 2 (1PrMa, tretji letnik), 3. rok, Berčič Katja, Lokar Matija

petek, 27. 8. 2021: Verjetnost 1 (1FiMa, drugi letnik), 3. rok, Drnovšek Roman, Šega Gregor

ponedeljek, 30. 8. 2021: Algebra 2 (1FiMa, tretji letnik), 3. rok, Brešar Matej, Šter Janez

ponedeljek, 30. 8. 2021: Algebra 2 (1Mate, 2PeMa, drugi letnik), 3. rok, Brešar Matej, Šter Janez

ponedeljek, 30. 8. 2021: Analiza 1 (1Mate, 2PeMa, prvi letnik), 3. rok, Černe Miran, Kališnik Jure, Kuzman Uroš

ponedeljek, 30. 8. 2021: Analiza 4 (1Mate, tretji letnik), 3. rok, Govc Dejan, Saksida Pavle

ponedeljek, 30. 8. 2021: Linearna algebra (1PrMa, prvi letnik), 3. rok, Dolžan David, Jelenc Blaž

ponedeljek, 30. 8. 2021: Matematika 2 (1PrMa, drugi letnik), 3. rok, Kuzman Uroš, Plevnik Lucijan

ponedeljek, 30. 8. 2021: Parcialne diferencialne enačbe (1PrMa, tretji letnik), 3. rok, Cimprič Jakob, Govekar Leban Darja

ponedeljek, 30. 8. 2021: Uvod v geometrijsko topologijo (1FiMa, tretji letnik), 3. rok, Strle Sašo, Vavpetič Aleš

ponedeljek, 30. 8. 2021: Uvod v geometrijsko topologijo (1Mate, drugi letnik), 3. rok, Strle Sašo, Vavpetič Aleš

ponedeljek, 30. 8. 2021: Uvod v geometrijsko topologijo (2PeMa, tretji letnik), 3. rok, Strle Sašo, Vavpetič Aleš

ponedeljek, 30. 8. 2021: Verjetnost in statistika (1FiMa, drugi letnik), 3. rok, Smrekar Jaka, Šega Gregor

torek, 31. 8. 2021: Finančni trgi in inštitucije (1FiMa, tretji letnik), 3. rok, Berk Skok Aleš, Košak Marko

torek, 31. 8. 2021: Matematična orodja v fiziki (1PrMa, drugi letnik), 3. rok, Gosar Žiga, Rejec Tomaž

torek, 31. 8. 2021: Matematično izražanje v angleškem jeziku (1PrMa, prvi letnik), 3. rok, Dent Adam David John, Simpson Alexander Keith

torek, 31. 8. 2021: Matematično modeliranje (1FiMa, tretji letnik), 3. rok, Hrga Timotej, Kanduč Tadej, Žagar Emil

torek, 31. 8. 2021: Matematično modeliranje (1Mate, 2PeMa, tretji letnik), 3. rok, Hrga Timotej, Kanduč Tadej, Žagar Emil

torek, 31. 8. 2021: Mehanika (1PrMa, tretji letnik), 3. rok, Mejak George

torek, 31. 8. 2021: Teorija kodiranja in kriptografija (1FiMa, tretji letnik), 3. rok, Marc Tilen, Žitnik Arjana

torek, 31. 8. 2021: Teorija kodiranja in kriptografija (1Mate, 2PeMa, tretji letnik), 3. rok, Marc Tilen, Žitnik Arjana

sreda, 1. 9. 2021: Afina in projektivna geometrija (1FiMa, tretji letnik), 3. rok, Kališnik Jure, Vavpetič Aleš

sreda, 1. 9. 2021: Afina in projektivna geometrija (1Mate, 2PeMa, drugi letnik), 3. rok, Kališnik Jure, Vavpetič Aleš

sreda, 1. 9. 2021: Matematika 1 (1PrMa, prvi letnik), 3. rok, Cigler Gregor, Lampret Leon, Saksida Pavle

sreda, 1. 9. 2021: Mikroekonomija (1FiMa, prvi letnik), 3. rok, Guštin Habuš Ada, Istenič Tanja

sreda, 1. 9. 2021: Numerične metode 1 (1PrMa, drugi letnik), 3. rok, Kanduč Tadej, Knez Marjetka

sreda, 1. 9. 2021: Numerične metode 2 (1FiMa, drugi letnik), 3. rok, Kanduč Tadej, Knez Marjetka

sreda, 1. 9. 2021: Optimizacija 1 (1Mate, 2PeMa, tretji letnik), 3. rok, Žitnik Arjana

sreda, 1. 9. 2021: Podatkovne strukture in algoritmi 1 (1FiMa, tretji letnik), 3. rok, Cabello Justo Sergio, Slak Jure

sreda, 1. 9. 2021: Podatkovne strukture in algoritmi 1 (1Mate, tretji letnik), 3. rok, Cabello Justo Sergio, Slak Jure

sreda, 1. 9. 2021: Računalništvo 1 (1PrMa, tretji letnik), 3. rok, Lokar Matija, Lukšič Žiga

četrtek, 2. 9. 2021: Fizika 1 (1Mate, 2PeMa, prvi letnik), 3. rok, Podobnik Tomaž, Žnidarič Marko

četrtek, 2. 9. 2021: Organizacija in struktura trga (1FiMa, tretji letnik), 3. rok, Švigelj Matej, Zorić Jelena

petek, 3. 9. 2021: Algebra 1 (1FiMa, prvi letnik), 3. rok, Kandić Marko, Šivic Klemen, Vavpetič Aleš

petek, 3. 9. 2021: Algebra 1 (1Mate, 2PeMa, prvi letnik), 3. rok, Cigler Gregor, Moravec Primož, Plevnik Lucijan

petek, 3. 9. 2021: Algebraične krivulje (1FiMa, tretji letnik), 3. rok, Cimprič Jakob, Filip Matej

petek, 3. 9. 2021: Algebraične krivulje (1Mate, drugi letnik), 3. rok, Cimprič Jakob, Filip Matej

petek, 3. 9. 2021: Algebraične krivulje (2PeMa, tretji letnik), 3. rok, Cimprič Jakob, Filip Matej

petek, 3. 9. 2021: Denar in finance (1FiMa, drugi letnik), 3. rok, Črnigoj Matjaž, Marinč Matej

petek, 3. 9. 2021: Numerična linearna algebra (1Mate, 2PeMa, tretji letnik), 3. rok, Kanduč Tadej, Plestenjak Bor

petek, 3. 9. 2021: Statistika 1 (1FiMa, tretji letnik), 3. rok, Smrekar Jaka, Šega Gregor

petek, 3. 9. 2021: Uvod v fiziko (1PrMa, prvi letnik), 3. rok, Knaflič Tilen, Rejec Tomaž

ponedeljek, 6. 9. 2021: Didaktika matematike 1 (2PeMa, tretji letnik), 3. rok, Kobal Damjan

ponedeljek, 6. 9. 2021: Diferencialne enačbe (1PrMa, drugi letnik), 3. rok, Kuzman Uroš, Plevnik Lucijan

ponedeljek, 6. 9. 2021: Diskretna matematika 1 (1FiMa, tretji letnik), 3. rok, Konvalinka Matjaž, Žitnik Arjana

ponedeljek, 6. 9. 2021: Diskretna matematika 1 (1Mate, 2PeMa, drugi letnik), 3. rok, Konvalinka Matjaž, Žitnik Arjana

ponedeljek, 6. 9. 2021: Finančna matematika 1 (1FiMa, drugi letnik), 3. rok, Bernik Janez, Novak Nika

ponedeljek, 6. 9. 2021: Finančna matematika 1 (1Mate, 2PeMa, tretji letnik), 3. rok, Bernik Janez, Novak Nika

ponedeljek, 6. 9. 2021: Matematika v praksi (1PrMa, prvi letnik), 3. rok, Koc Pino

ponedeljek, 6. 9. 2021: Matematično modeliranje (1PrMa, tretji letnik), 3. rok, Kanduč Tadej, Žagar Emil

ponedeljek, 6. 9. 2021: Uvod v diferencialno geometrijo (1FiMa, tretji letnik), 3. rok, Jelenc Blaž, Smrekar Jaka

ponedeljek, 6. 9. 2021: Uvod v diferencialno geometrijo (1Mate, 2PeMa, tretji letnik), 3. rok, Jelenc Blaž, Smrekar Jaka

torek, 7. 9. 2021: Analiza 2 (1FiMa, prvi letnik), 3. rok, Cigler Gregor, Drnovšek Roman, Kandić Marko

torek, 7. 9. 2021: Programiranje 2 (1PrMa, drugi letnik), 3. rok, Šubelj Lovro, Zaveršnik Matjaž

torek, 7. 9. 2021: Statistika (1Mate, 2PeMa, tretji letnik), 3. rok, Langerholc Erik, Raič Martin

sreda, 8. 9. 2021: Uvod v programiranje (1FiMa, prvi letnik), 3. rok, Petković Anja, Pretnar Matija, Zaveršnik Matjaž

sreda, 8. 9. 2021: Uvod v programiranje (1Mate, 2PeMa, prvi letnik), 3. rok, Koprivec Filip, Osojnik Aljaž, Pretnar Matija, Zaveršnik Matjaž

četrtek, 9. 9. 2021: Proseminar (1FiMa, prvi letnik), 3. rok, Goričan Peter, Marc Tilen, Svetina Andrej, Vavpetič Aleš

četrtek, 9. 9. 2021: Temelji finančnega in poslovodnega računovodstva (1FiMa, tretji letnik), 3. rok, Čadež Simon, Ličen Mina