Domov > Študij matematike > Pedagoška matematika 2. stopnja > Predmetnik

Pedagoška matematika – predmetnik
(študijsko leto 2019/20)

Enoviti magistrski študijski program

1. letnik
1.sem 2.sem ECTS
Analiza 1 4/4 4/4 18
Algebra 1 3/3 3/3 14
Logika in množice 2/2   6
Računalniški praktikum 1/3   6
Uvod v programiranje   2/3 6
Fizika 1   3/3 6
Izbirni predmet 1/2 1/2 4
2. letnik
Analiza 2a 4/3   8
Analiza 2b   4/3 8
Fizika 2 4/2   6
Algebra 2 2/2 2/2 10
Diskretna matematika 1   2/2 5
Splošna topologija  2/2   5
Afina in projektivna geometrija   2/2 5
Elementarna geometrija 3/2 6
Astronomija 2/1 2/1 7
3. letnik
Analiza 3 3/3   6
Uvod v numerične metode 3/3   6
Verjetnost 2.5/2.5   5
Pedagogika z andragogiko (cikel)
3 2 5
Didaktika matematike 2 (cikel)
  4/2 6
Pedagoška praksa 1 1 1 6
Astronomija 2/1 2/1 7
Elementarna teorija števil 3/2 6
Seminar 1   2 3
Didaktika 1 (cikel)
2/1 3
Psihologija učenja in pouka (cikel)
2/1 2/1 7
4. letnik
Didaktika matematike 2 (cikel)
  4/2 6
Pedagogika z andragogiko (cikel)
3 2 5
Pedagoška praksa 2 1 1 6
Matematična obzorja (cikel) 3/2 5
Matematika za nadarjene (cikel) 2/2 5
Sodobni trendi v izobraževanju matematike (cikel) 2/2 5
Seminar 2 2 3
Psihologija učenja in pouka (cikel)
2/1 2/1 7
Didaktika 1 (cikel)
2/1 3
Strokovni izbirni predmet (B) 2/2 5
Izbirni predmet iz pedagoških vsebin 2/2 5
Splošni izbirni predmet (priporočilo)   2/2 5
5. letnik
Matematična obzorja (cikel) 3/2   5
Sodobni trendi v izobraževanju matematike (cikel) 2/2 5
Matematika za nadarjene (cikel) 2/2 5
Pedagoška praksa 3 1   5
Izbirni predmet iz matematičnih vsebin 3/2   6
Izbirni predmet iz pedagoških vsebin 2/2   5
Splošni izbirni predmet (priporočilo) 2/2 4
Magistrsko delo in zaključni izpit   0* 25

Izbirni predmeti 1. letnika

1.sem 2.sem ECTS
Proseminar A 2/2 0/2 4
Proseminar B 0/2 2/2 4

Proseminar A je namenjen ponovitvi srednješolske matematike, Proseminar B pa je namenjen boljšim študentom. Ure iz vaj pri obeh Proseminarjih so namenjene tudi podpori pouku pri vseh ostalih predmetih prvega letnika.

Izbirni predmeti 3. in 4. letnika

1.sem 2.sem ECTS
Teoretična fizika B1 2/1 2/1 7
Naravoslovna obzorja B1   3/1 5
Projektno delo v fiziki B1   0/2 3
Algebra 3 B   2/2 5
Uvod v diferencialno geometrijo B 2/2   5
Uvod v geometrijsko topologijo B   2/2 5
Programiranje 1 B 2/2   5
Algebraične krivulje B   2/2 5
Mehanika 1 B 2/2   5
Numerična linearna algebra B   2/2 5
Matematično modeliranje B   2/2 5
Teorija kodiranja in kriptografija B   2/2 5
Optimizacija 1 B 2/2 5
Finančna matematika 1 B   2/2 5

Izbirni predmeti 4. in 5. letnika

Izbirni predmeti iz pedagoških vsebin

ECTS
Izbirni predmet pedagoških vsebin akreditiran na UL FF 5
Poučevanje matematike in fizike v angleškem jeziku * 5

Nabor izbirnih predmetov pedagoških vsebin akreditiranih na UL FF se pripravi v dogovoru z UL FF vsako leto sproti glede na izvajanje na UL FF.

Primeri predmetov, ki so primerni kot izbirni predmeti iz pedagoških vsebin, so Didaktične strategije, Družinska andragogika, Etika v vzgoji in izobraževanju, Obča andragogika, Pedagoška obravnava oseb s posebnimi potrebami, Teorija vzgoje, Zgodovina izobraževanja odraslih in drugi.

Izbirni predmeti iz matematičnih vsebin

Matematične vsebine študent izbere izmed predmetov na 2. stopnji študija Matematike, ki so razdeljeni v skupine:

M1 Analiza in mehanika
M2 Algebra in diskretna matematika
M3 Geometrija in topologija
M4 Numerična matematika
M5 Verjetnost, statistika in finančna matematika
R1 Računalniška matematika

Študentovo izbiro predmetov potrdi študijska komisija.