Domov > Študij matematike > Pedagoška matematika 2. stopnja > Predmetnik

Pedagoška matematika – predmetnik
(študijsko leto 2017/18)

Enoviti magistrski študijski program

1. letnik
1.sem 2.sem ECTS
Analiza 1 4/4 4/4 18
Algebra 1 3/3 3/3 14
Logika in množice 2/2   6
Računalniški praktikum 1/3   6
Uvod v programiranje   2/3 6
Fizika 1   3/3 6
Izbirni predmet 1/2 1/2 4
2. letnik
Analiza 2a 4/3   8
Analiza 2b   4/3 8
Fizika 2 4/2   6
Algebra 2 2/2 2/2 10
Diskretna matematika 1   2/2 5
Splošna topologija  2/2   5
Afina in projektivna geometrija   2/2 5
Elementarna geometrija   3/2 6
Programska oprema pri pouku 2/3   7
3. letnik
Analiza 3 3/3   6
Uvod v numerične metode 3/3   6
Verjetnost 2/2   5
Statistika   2/2 5
Didaktika matematike 2 (cikel)
  4/2 6
Pedagoška praksa 1   1/0 3
Didaktika 1   2/1 3
Astronomija 2/1 2/1 7
Elementarna teorija števil 3/2   6
Seminar 1   2 3
Strokovni izbirni predmet (B)   2/2 5
Strokovni izbirni predmet (B1) 2/2 5
4. letnik
Didaktika matematike 2 (cikel)
  4/2 6
Pedagogika z andragogiko 3 2 5
Pedagoška praksa 2 1 2 9
Matematična obzorja (cikel) 3/2 5
Matematika za nadarjene (cikel) 2/2 5
Sodobni trendi v izobraževanju matematike (cikel) 2/2 5
Seminar 2 2 3
Psihologija učenja in pouka 2/1 2/1 7
Strokovni izbirni predmet (B) 2/2 5
Izbirni predmet iz pedagoških vsebin 2/2 5
Splošni izbirni predmet (priporočilo)   2/2 5
5. letnik
Matematična obzorja (cikel) 3/2   5
Sodobni trendi v izobraževanju matematike (cikel) 2/2 5
Matematika za nadarjene (cikel) 2/2 5
Izbirni predmet iz matematičnih vsebin 3/2   5
Izbirni predmet iz pedagoških vsebin 2/2   5
Izbirni predmet iz pedagoških vsebin 2/2   5
Splošni izbirni predmet (priporočilo) 2/2 5
Splošni izbirni predmet (priporočilo)   2/2 5
Magistrsko delo     20

Izbirni predmeti 1. letnika

1.sem 2.sem ECTS
Proseminar A 2/2 0/2 4
Proseminar B 0/2 2/2 4

Proseminar A je namenjen ponovitvi srednješolske matematike, Proseminar B pa je namenjen boljšim študentom. Ure iz vaj pri obeh Proseminarjih so namenjene tudi podpori pouku pri vseh ostalih predmetih prvega letnika.

Izbirni predmeti 3. in 4. letnika

1.sem 2.sem ECTS
Teoretična fizika B1 2/1 2/1 7
Naravoslovna obzorja B1   3/1 5
Projektno delo v fiziki B1   0/2 3
Algebra 3 B   2/2 5
Uvod v diferencialno geometrijo B 2/2 5
Uvod v geometrijsko topologijo B   2/2 5
Programiranje 1 B 2/2   5
Algebraične krivulje B   2/2 5
Mehanika 1 B 2/2   5
Numerična linearna algebra B   2/2 5
Matematično modeliranje B   2/2 5
Teorija kodiranja in kriptografija B   2/2 5
Optimizacija 1 B 2/2 5
Finančna matematika 1 B   2/2 5

Izbirni predmeti 4. in 5. letnika

Pedagoške vsebine (FF)

ECTS
Didaktične strategije 5
Družinska andragogika 5
Etika v vzgoji in izobraževanju 5
Obča andragogika 5
Pedagoška obravnava otrok s posebnimi potrebami 7
Poklicna pedagogika in andragogika 5
Teorija vzgoje 5
Zgodovina izobraževanja odraslih 5

Izbirni predmet matematičnih vsebin

Matematične vsebine študent izbere izmed predmetov na 2. stopnji študija Matematike, ki so razdeljeni v skupine:

M1 Analiza in mehanika
M2 Algebra in diskretna matematika
M3 Geometrija in topologija
M4 Numerična matematika
M5 Verjetnost, statistika in finančna matematika
R1 Računalniška matematika

Študentovo izbiro predmetov potrdi študijska komisija.