Domov > Študij matematike > Matematika 2. stopnja > Predmetnik

Matematika 2. stopnja – predmetnik
(študijsko leto 2018/19)

Magistrski študijski program

1. letnik
1.sem 2.sem ECTS
Strokovni izbirni predmeti 12/8 24
Splošni izbirni predmeti 3/2 6
Strokovni izbirni predmeti   12/8 24
Splošni izbirni predmeti   3/2 6
2. letnik
Strokovni izbirni predmeti 6/4 12
Splošni izbirni predmeti 7/6 16
Matematični seminar 1 1 3
Splošni izbirni predmet 2/1 4
Magistrsko delo in magistrski izpit 0* 25

Strokovni izbirni predmeti po skupinah


Našteti so vsi akreditirani predmeti. V posameznem študijskem letu se izvaja samo omejen nabor predmetov.

Vsi »

2018/19 »

Študentovo izbiro predmetov potrdi študijska komisija.