Domov > Študenti matematike > Prijava teme magistrskega dela, oddaja magistrskega dela in prijava zagovora

Prijava teme magistrskega dela, oddaja magistrskega dela in prijava zagovora


Prijava teme magistrskega dela

Študent mora oddati prijavo teme magistrskega dela elektronsko v visokošolskem informacijskem sistemu VIS (Zaključek študija / Prijava teme) vsaj en mesec pred oddajo magistrskega dela. Izpolniti mora vsa polja (delovni naslov zaključnega dela v slovenskem in angleškem jeziku, mentorja in morebitnega somentorja ter kratek opis vsebine zaključnega dela). V študentski pisarni ni potrebno oddajati nobenih dokazil ali obrazcev.

Status vloge spremljate v visokošolskem informacijskem sistemu VIS (Zaključek študija). Postopek odobritve teme magistrskega dela lahko v poletnem času (julij, avgust) traja dalj časa.


Elektronska oddaja magistrskega dela

Ko je magistrsko delo končano (odobreno tudi s strani mentorja), v Matematični knjižnici oddate delo v visokošolskem informacijskem sistemu VIS (Zaključek študija / Oddaja dela), kjer se bo preverila tudi ustreznost dokumenta PDF/A (pri tem dobite potrdilo, ki ga potrebujete za prevzem potrdila o diplomiranju). Magistrsko delo morate oddati vsaj 20 dni pred želenim okvirnim datumom magisterija. Pri oddaji morate:

Ko magistrsko delo oddate, se njegova vsebina preveri še s sistemom za preverjanje plagiatov. Mentor je o oddaji in rezultatu preverjanja obveščen in mora vaše oddano delo potrditi.

Podrobna navodila celotnega postopka se nahajajo v visokošolskem informacijskem sistemu VIS (Zaključek študija / Navodila, pravila).


Prijava zagovora magistrskega dela

Ko mentor potrdi vaše oddano delo, boste v visokošolskem informacijskem sistemu VIS obveščeni, da lahko v študentski pisarni prijavite magistrsko delo. Ob prijavi magistrskega dela (prijava na magistrski izpit in/ali zagovor magistrskega dela) morate predložiti naslednje dokumente (vsaj 10 dni pred želenim okvirnim datumom magisterija):