Domov > Študenti matematike > Oddaja dela diplomskega seminarja in prijava zagovora

Oddaja dela diplomskega seminarja in prijava zagovora


Elektronska oddaja dela diplomskega seminarja

Ko je delo diplomskega seminarja končano (odobreno tudi s strani mentorja) najprej v Matematični knjižnici preverite ustreznost dokumenta PDF/A (pri tem dobite potrdilo, ki ga potrebujete za prevzem potrdila o diplomiranju), šele po prejemu potrdila delo v knjižnici oddate v visokošolski informacijski sistem VIS (Zaključek študija / Oddaja dela). Delo diplomskega seminarja morate oddati vsaj 10 dni pred želeno prijavo zagovora dela diplomskega seminarja v študentski pisarni. Pri oddaji morate:

Ko delo diplomskega seminarja oddate, se njegova vsebina preveri še s sistemom za preverjanje plagiatov. Mentor je o oddaji in rezultatu preverjanja obveščen in mora vaše oddano delo potrditi.

Podrobna navodila celotnega postopka se nahajajo v visokošolskem informacijskem sistemu VIS (Zaključek študija / Navodila, pravila). 

 

Prijava zagovora dela diplomskega seminarja

Ko mentor potrdi vaše oddano delo, boste v visokošolskem informacijskem sistemu VIS obveščeni, da lahko v študentski pisarni prijavite zagovor dela diplomskega seminarja. Ob prijavi morate predložiti naslednje dokumente:

Zagovor bo praviloma najprej 7 in najkasneje 21 dni po oddani popolni prijavi v študentski pisarni. Ob prijavi lahko navedete morebitne želje glede datuma zagovora.


Za zagovor pripravite predstavitev teme, ki sme trajati največ 20 minut. Po predstavitvi boste odgovarjali na vprašanja v zvezi s temo seminarja, ki vam jih bo zastavila komisija.