Domov > Raziskave > V žarišču > Časovni posnetek zakasnjene sklopitve nosilcev naboja v kupratih

Časovni posnetek zakasnjene sklopitve nosilcev naboja v kupratih

V članku Snapshots of the retarded interaction of charge carriers with ultrafast fluctuations in cuprates, ki je izšel v Nature Physics, je dr. J. Bonča, profesor na Oddelku za fiziko FMF in sodelavec Odseka za teoretično fiziko na IJS, s podoktorskima sodelovcema dr. L. Vidmarjem, dr. D. Goležem (doktorirala sta na doktorskem študiju FMF kot mlada raziskovalca na Odseku za teoretično fiziko IJS) ter z eksperimentalno skupino iz Italije proučeval ultrahitro dinamiko elektronov v nekaterih visokotemperaturnih superprevodnikih.

Centralni problem mehanizma superprevodnosti sta izvor privlačne sklopitve med nosilci naboja ter velikost časovne zakasnitve omenjene sklopitve. Določitev slednje je eksperimentalno izjemno zahtevna, saj je njena časovna skala vsled močnih elektronskih korelacij v območju femtosekund. Z unikatno numerično metodo so pokazali, da foto-vzbujeni nosilec naboja relaksira preko sklopitve z lokalnimi antiferomagnetnimi ekscitacijami v času reda velikosti 10 fs, kar se dobro ujema z eksperimenti. Po analogiji s klasično fotografijo so avtorji sestavili “počasni posnetek" elektronske kvantne dinamike. Odkritje omogoča podrobnejši vpogled v časovno dinamiko kupratov na ultrahitri časovni skali in predstavlja nov mejnik v razumevanju mehanizma visokotemperaturne superprevodnosti.

kuprati_1.jpg