Domov > Raziskave > V žarišču > Svetlobni nadzor nad topološkim nabojem v nematskih tekočih kristalih

Svetlobni nadzor nad topološkim nabojem v nematskih tekočih kristalih

kibble.jpgAvtorji M. Nikkhou, M. Škarabot, S. Čopar, M. Ravnik, S. Žumer in I. Muševič, sodelavci Instituta "Jožef Stefan" in Fakultete za matematiko in fiziko (FMF) Univerze v Ljubljani, so pravkar poročali o odkritju svetlobnega ustvarjanja in nadzora nad topološkim nabojem v sistemu ograjenih nematskih tekočih kristalov. V članku z naslovom Light-controlled topological charge in a nematic liquid crystal, pravkar objavljenim v reviji Nature Physics, pokažejo, da ograditev prostora, v tem primeru z mikroskopskim koloidnim vlaknom, vpliva na kasnejši razvoj Kibble-Zurekovega mehanizma in posledično omogoči ujetje topoloških defektnih zank z različnimi vrednostmi topološkega naboja. Njihovo dinamično obnašanje, kot sta odboj in anihilacija, natančno nadzirajo z lasersko pinceto. Strukturo polja in anihilacijsko dinamiko so določili tudi z intenzivnim numeričnim modeliranjem na računalniških gručah, ki tečejo na FMF. Splošneje opisana raziskava pokaže odzivnost Kibble-Zurekovega mehanizma na povezanost in robne pogoje prostora ter omogoči vpogled v ključne topološke invariante splošnih topološko pogojenih ureditvenih polj.