Domov > Raziskave > V žarišču > Magnetostrukturna nehomogenost na nanoskali

Magnetostrukturna nehomogenost na nanoskali

Andrej Zorko, Matej Andrej Komelj in Denis Arčon z Instituta »Jožef Stefan« in Fakultete za matematiko in fiziko so v sodelovanju z Othonom Adamopoulosom in Alexandrosom Lappasom z Institute of Electronic Structure & Laser, FORTH, Heraklion, odkrili povsem novo kompleksno stanje v trdni snovi. Svoje odkritje so pravkar objavili v članku Frustration-induced nanometre-scale inhomogeneity in a triangular antiferromagnet v ugledni reviji Nature Communications. V njem poročajo o prepletanju vloge magnetne in strukturne degeneracije, kar vodi do nehomogenega osnovnega stanja na nanoskali v sicer kemijsko homogenem sistemu. To stanje, ki spominja na elektronske nehomogenosti v visokotemperaturnih superprevodnikih in spojinah s kolosalno magnetoupornostjo, bi lahko imelo funkcionalno zanimive lastnosti.   

A. Zorko, O. Adamopoulos, M. Komelj, D. Arčon & A. Lappas, Nature Communications 5, 3222 (2014).

magstr.jpg