Domov > Raziskave > V žarišču > Spletanje fizičnih koloidnih vozlov in vozlov nematskega polja

Spletanje fizičnih koloidnih vozlov in vozlov nematskega polja

Spletanje fizičnih koloidnih vozlov in vozlov nematskega polja so uspeli prvi realizirati raziskovalci A. Martinez, M. Ravnik, B. Lucero, R. Visvanathan, S. Žumer in I. I. Smalyukh. V odmevni reviji Nature Materials so pravkar objavili članek Mutually tangled colloidal knots and induced defect loops in nematic fields, kar je skupno delo Skupine za fiziko mehkih in delno urejenih snovi s Fakultete za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani in eksperimentalne skupine I. Smalyukha z Univerze v Koloradu (Boulder, ZDA). V članku avtorji poročajo o medsebojnem spletanju fizičnih vozlov v obliki mikroskopskih delcev in vozlov v molekularnem ureditvenim polju nematskega tekočega kristala. Mikroskopske delce-vozle izdelajo z uporabo laserske dvofotonske fotopolimerizacijske tehnike, pri čemer je omogočeno tudi dobro nastavljanje površinskih pogojev za nematsko polje. Strukturo nematskega polja, posebej topoloških "boojum" defektov in defektnih linij, določijo in opišejo z numeričnim modeliranjem, ki razkrije zanimivo prepleteno topologijo vozlov iz delcev in vozlov v polju. Opisane raziskave odpirajo nove možnosti za samosestavljanje topoloških superstruktur, za uporabo v fotoniki in za modeliranje drugih fizikalnih sistemov s podobnimi topološkimi značilnostmi.

nmat.jpg