Domov > Raziskave > V žarišču > Sestavljanje tridimenzionalnih koloidnih kristalov v nematiku

Sestavljenjanje tridimenzionalnih koloidnih kristalov v nematiku

3D.jpgAvtorji A. Nych, U. Ognysta, M. Škarabot, M. Ravnik, S. Žumer in I. Muševič, sodelavci Instituta "Jožef Stefan" in Fakultete za matematiko in fiziko (FMF) Univerze v Ljubljani, so v reviji Nature Communications pravkar objavili članek Assembly and control of 3D nematic dipolar colloidal crystals. V njem poročajo o sestavljanju in kontroliranem preoblikovanju tridimenzionalnih nematskih koloidnih kristalov. Z optično pinceto so sestavili kristal sferičnih koloidnih delcev s tetragonalno simetrijo, katerega vezava in stabilnost temelji na elastičnih in topoloških lastnostih nematskega gostitelja. Strukture so napovedali z intenzivnim numeričnim modeliranjem na računalniških gručah, ki tečejo na FMF. V homogenem zunanjem električnem polju tak koloidni kristal kaže zanimive lastnosti »velike elektrostrikcije« (giant electrostriction) in »elektrovrtenja« (electro-rotation).