Domov > Raziskave > V žarišču > Geometrijska frustracija kiralnega urejanja

Geometrijska frustracija kiralnega urejanja

 

sec-SM-naslovnica_1.jpgV fiziki mehke snovi so vroča tema raziskave, ki odkrivajo povezavo kiralnosti in frustracije snovi z geometrijo. V reviji Soft Matter je bil objavljen članek Geometrical frustration of chiral ordering in cholesteric droplets avtorjev Davida Seča, Tineta Porente, Miha Ravnika in Slobodana Žumra, na katerega opozarja že naslovnica revije.

Avtorji so obravnavali sistem holestričnih tekočekristalnih kapljic, kjer je ključna povezava med sferično ograjujočo površino kapljice in kiralnim zvijanjem tekočekristalnega orientacijskega reda. Pokazali so več anizotropnih optičnih vzorcev, ki so posledica frustracije. Spreminjanje lastnega zvoja holesterika povzroči strukturne spremembe kapljic in posledično spremembe njihovih optičnih in fotonskih lastnosti. Opisan pristop kaže na zanimive možnosti tehnološke uporabe, in sicer kot mehanizem za tvorbo optičnih in fotonskih elementov iz mehke snovi v vse-fotonskih vezjih.