Domov > Raziskave > V žarišču > Predlog enotne teorije spina in nabojev

Predlog enotne teorije spina in nabojev

V reviji Phys. Rev. D je izšel članek Does dark matter consist of baryons of new stable family quarks? (pdf) Gregorja Bregarja in Norme S. Mankoč Borštnik. Avtorica pojasnjuje: "Moj predlog enotne teorije spina in nabojev edini v literaturi ponuja mehanizem za nastanek družin. Vsi drugi predlogi število družin bodisi direktno predpostavijo, podobno kot to stori standardni model elektrošibke in barvne interakcije, bodisi je predpostavka skrita v izbiri ustrezne grupe. Predlog enotne teorije spina in nabojev ponudi posledično tudi mehanizem za nastanek Yukawinih sklopitev, ki določajo lastnosti kvarkov in leptonov: to je njihove mase in tako imenovane mešalne matrike. Predlog napoveduje poleg treh izmerjenih še četrto družino, ki jo Yukawine sklopitve povezujejo s tremi poznanimi družinami in jo bodo morda opazili na LHC. Napoveduje pa tudi peto družino z masami nad TeV/c2, ki je Yukawine sklopitve ne povezujejo s prvimi štirimi in je tedaj stabilna ter ponuja odgovor na vprašanje: Iz česa je temna snov, ki je je (5-7) krat toliko kot običajne snovi? V Phys. Rev. D objavljen članek spremlja življenje pete družine po velikem poku. Kvarki te družine se, ko se vesolje hladi, izločijo iz plazme potem, ko se povežejo v brezbarvne neutrone, preživijo barvni fazni prehod, ter skupaj z nevtrini pete družine tvorijo današnjo temno snov. Ocenila sva lastnosti kvarkov in leptonov pete družine v evoluciji vesolja, interakcijo njihovih barionov med seboj in z običajno snovjo (to je z barioni pretežno prve družine) ter s tem pojasnila rezultate tudi direktnih meritev."