Domov > Raziskave > V žarišču > Nematski koloidi, prepleteni s topološkimi defekti

Nematski koloidi, prepleteni s topološkimi defekti

SoftMatter_cover.jpgTrenutno zelo vroče področje ljubljanske fizike in fizike mehkih snovi nasploh je obnašanje koloidnih delcev v kompleksnih tekočinah. V reviji Soft Matter je bil objavljen članek Nematic colloids entangled by topological defects avtorjev Miha Ravnika in Slobodana Žumra, na katerega opozarja že naslovnica revije.

Sestavljanje koloidnih delcev v nematskem tekočem kristalu je določeno s simetrijo gradnikov in tipom defektov v orientaciji tekočega kristala. Delci delujejo kot nukleacijska jedra za topološke defektne strukture, ki so homotopne točkovnim defektom. Zahteva po minimalni deformacijski energiji in ohranitev topološkega naboja omejita možne konfiguracije defektov na razširjene ali lokalizirane defektne zanke. Tako nastale nematske pletenice na kompleksen način stabilizirajo večdelčne objekte. Opaženi vezavni potenciali so močno anizotropni in kažejo strunasto odvisnost.