Domov > Raziskave > Nacionalni raziskovalni projekti
Seznam nacionalnih raziskovalnih projektov, kjer ima FMF partnersko vlogo

Odgovorni nosilec

Naslov 

Trajanje 

Maja Trošt  Robert Jeraj

J7-2600 Presnovne možganske spremembe nevrodegenerativnih demenc in njihove korelacije s histopatološkimi spremembami v možganih

1.9.2020-31.8.2023

Bojan Žunkovič Enej Ilievski

J1-2480 Tenzorske mreže kot povezava med klasičnim in kvantnim strojnim učenjem

1.9.2020-31.8.2023

Miha Ravnik

J1-2462 Topološka turbulenca v ograjenih kiralnih nematskih poljih

1.9.2020-31.8.2023

Bojan Mohar Sergio Cabello Justo

J1-2452 Strukturni, optimizacijski in algoritmični problemi v geometrijskih in topoloških predstavitvah grafov

1.9.2020-31.8.2023

Žiga Virk, Dušan Repovš

N1-0114 Algebrajski odtisi geometrijskih značilnosti v homologiji

1.10.2019-30.9.2022

Sandi Klavžar

J1-1693 Sodobni in novi metrični koncepti v teoriji grafov

1.7.2019-30.6.2022

Matjaž Humar

J1-1697 Študij sil znotraj celic s pomočjo deformacij fotonskih kapljic

1.7.2019-30.6.2022

Gregor Kramberger

J1-1699 Razvoj prostorsko občutljivega detektorja časa v eksperimentu ATLAS

1.7.2019-30.6.2022

Dušan Repovš

N1-0083 Forsing, fuzija in kombinatorika odprtih pokritij

1.10.2018-30.9.2021

Franc Forstnerič

J1-9104 Analiza, geometrija in parcialne diferencialne enačbe

1.7.2018-30.6.2021

Marko Mikuž

J1-9113 Osiromašeni senzorji CMOS za nadgradnjo sledilnikov v detektorju ATLAS in bodočih trkalnikih

1.7.2018-30.6.2021

Peter Križan

J1-9124 Napredne metode za identifikacijo hadronov pri eksperimentu Belle II

1.7.2018-30.6.2021

Denis Arčon

J1-9145 Zaznavanje spinskih stanj v bližini površine kvantnih spinskih materialov

1.7.2018-30.6.2021

Gregor Skačej

J1-9147 Napredni mehki nematokalorični materiali

1.7.2018-30.6.2021

Tomaž Pisanski

J1-9187 Akcijski grafi in tehnike krovnih grafov

1.7.2018-30.6.2021

Primož Ziherl

J2-9223 Kristalografija zgubanih elastičnih površin

1.7.2018-30.6.2021

Irena Drevenšek Olenik

J7-9399 Fazni prehodi v sistemih periodičnih nukleotidnih ekspanzij povezanih z nevrodegenerativnimi boleznimi

1.7.2018-30.6.2021

Radulescu Vicentiu

N1-0064 Analiza zveznih in diskretnih matematičnih modelov v biologiji, kemiji in genetiki

1.11.2017-31.10.2020

Bojan Mohar

J1-8130 Prekrižna števila in njihova uporaba

1.5.2017-30.4.2020

Dušan Repovš

J1-8131 Zvezni in diskretni sistemi v nelinearni analizi

1.5.2017-30.4.2020

Jernej Fesel Kamenik

J1-8137 Implikacije skalarnih resonanc na LHC na novo fiziko

1.5.2017-30.4.2020

Mitja Uršič

J2-8189 Proces uparjanja med parno eksplozijo v z natrijem hlajenih hitrih reaktorjih

1.5.2017-30.4.2020

Boštjan Laharnar

J6-8251 Predmeti in krajine. Strukturiranost notranjskih železnodobnih skupnosti

1.5.2017-30.4.2020

 

 

 

Seznam nacionalnih raziskovalnih projektov, kjer ima FMF nosilno vlogo

Odgovorni nosilec

Naslov 

Trajanje 

Miha Ravnik

Metode in materiali za fotourejene matrike za kiralne tekočekristalne leče in fotonske komponente

1.1.2021-31.12.2024

Robert Jeraj

Izboljšanje presejanja za rak dojke z analizo kvantitativnih slikovnih biomarkerjev kot množičnih podatkov

1.1.2021-31.12.2024

Anton Ramšak

J2-2514 Razvoj komponent za vzpostavitev nove evropske mreže za kvantno komunikacijo

1.9.2020-31.8.2023

Peter Šemrl

J1-2454 Izomorfizmi, izometrije in ohranjevalci

1.9.2020-31.8.2023

Igor Klep

J1-2453 Matrično konveksne množice in realna algebraična geometrija

1.9.2020-31.8.2023

Aleksey Kostenko

N1-0137 Nelinearni Valovi in Spektralna Teorija

1.6.2020-31.5.2023

Klemen Šivic

N1-0103 Komutirajoče matrike in Hilbertove sheme

1.10.2019–30.9.2022

Sandi Klavžar

N1-0095 Turanova števila in ekstremalni problemi za poti

1.10.2019-30.9.2022

Žiga Kos

N1-0124 Geometric and topological shape morphing of active elastomers

1.8.2019-31.7.2022

Oliver Dragičević

J1-1690 p-eliptičnost v harmonični analizi in parcialnih diferencialnih enačbah

1.7.2019-30.6.2022

Primož Potočnik

J1-1691 Weissova domneva in posplošitve

1.7.2019-30.6.2022

Riste Škrekovski

J1-1692 Barvanja, dekompozicije in pokritja grafov

1.7.2019-30.6.2022

Marko Žnidarič

J1-1698 Načrtovanje večdelčnega transporta

1.7.2019-30.6.2022

Csilla Bujtás

N1-0108 Prenos naboja v grafovski dominaciji

1.2.2019–31.1.2021

Spyros Sotiriadis

N1-0109 Kvantni sunki, transport in prepletenost v neravnovesnih enodimenzionalnih kvantnih sistemih

1.1.2019–31.12.2020

Simon Čopar

J1-9149 Orientacijske interakcije v posplošenem Thomsonovem problemu: dipolna stabilizacija sferičnih nanostruktur

1.7.2018-30.6.2021

Nedjeljka Žagar

J1-9431 Prispevek Rossbyevih in inercijsko-težnostnih valov k vertikalni hitrosti in pretoku gibalne količine v ozračju

1.7.2018-30.6.2020

Peter Šemrl

N1-0061 Preslikave na matrikah, kvantnih strukturah in na prostoru Minkowskega

1.6.2017-31.5.2020

Igor Klep

J1-8132 Pozitivne preslikave in realna algebrična geometrija

1.5.2017-30.4.2020

Matija Milanič

J2-8171 Kombinirano multispektralno in termografsko slikanje za presejanje in spremljanje artritisa malih sklepov

1.5.2017-30.4.2020

Miha Ravnik

L1-8135 Biološka zdravila: detektor tvorbe proteinskih delcev na osnovi tekočih kristalov

1.5.2017-30.4.2020