Domov > Raziskave > Arhiv

Seznam nacionalnih raziskovalnih projektov, kjer je imela FMF nosilno vlogo

 

Tomaž Prosen

N1-0025 Odprti mnogodelčni neravnovesni sistemi

1.10.2014 - 30.9.2017

Janez Dolinšek

J1-7032 Visokoentropijske kovinske spojine

1.1.2016 - 31.12.2018

Rudolf Podgornik

J1-7435 Posplošeni ohranitveni zakon za polimerne nematike in ureditvena stanja nematskih biopolimerov

1.1.2016 - 31.12.2018

Marko Žnidarič

J1-7279 Termodinamika dispativnih nanosistemov

1.1.2016 - 31.12.2018

Tomaž Zwitter

N1-0040 Dinamični zvezdni in medzvezdni medij v spektroskopskih pregledih neba

1.9.2015 - 31.8.2018

Miha Ravnik

J1-7300 Metamateriali na osnovi tekočekristalnih koloidov

1.1.2016 - 31.12.2018

Tomaž Prosen

N1-0055 Termalizacija v neravnovesnih kvantnih sistemih

1.6.2016 - 31.5.2019

 

Seznam nacionalnih raziskovalnih projektov, kjer je imela FMF partnersko vlogo

 

Dušan Repovš

J1-7025 Izbrani problemi nelinearne analize

1.1.2016 - 31.12.2018

Franc Forstnerič

J1-7256 Interakcije med kompleksno analizo, minimalnimi ploskvami in parcialnimi diferencialnimi enačbami

1.1.2016 - 31.12.2018

Rok Žitko

J1-7259 Problem več nečistoč

1.1.2016 - 31.12.2018

Franci Merzel

J1-7441 Jakost vodikovih vezi okoli nepolarnih topljencev: izvor hidrofobnega pojava

1.1.2016 - 31.12.2018