Domov > Kazalo

Kazalo

Študij matematike
Vpisi 2020/21
Matematika I. stopnja
Matematika II. stopnja
Finančna matematika I. stopnja
Finančna matematika II. stopnja
Univerzitetni študij matematike
Univerzitetni interdisciplinarni študij računalništva in matematike
Praktična matematika I. stopnja
Visokošolski strokovni študij praktične matematike (stari program)
Magistrski in doktorski študij matematike - raziskovalna smer
Magistrski študij matematike - izobraževalna smer
Magistrski in doktorski študij statistike
Magistrski študij mehanike - interdisciplinarna smer
Specialistični podiplomski študij - matematično izobraževanje
Zakaj je študij matematike na naši fakulteti odlična popotnica za življenje?
Nekaj misli naših diplomantov
Nekaj misli naših študentov
Življenje v Ljubljani
Forumi študentov matematike
Merila za sprejem vzporednih študentov in študentov diplomantov (1. stopnja in EMŠP)
Pogosta vprašanja z odgovori
Brošura
Enoviti magistrski študijski program Pedagoška matematika
Interdisciplinarni univerzitetni študijski program Računalništvo in matematika
Matematična statistika II. stopnja
Ocene in njihova pretvorba v sistem ECTS
Matematika in fizika III. stopnja, smer Matematika
Program dvojne diplome z Univerzo v Trstu
Matematično izobraževanje
Interdisciplinarni magistrski program računalništvo in matematika
Pedagoška matematika
Program dvojnega magisterija z Univerzo v Trstu
Pouk za prvi letnik 1. in 2. 10. 2020
Študij fizike
Vpisi
Univerzitetni študij fizike
Visokošolski strokovni program Fizikalna merilna tehnika
Podiplomski program: Fizika
Podiplomski program: Fizikalno izobraževanje
Podiplomski program: Meteorologija
Podiplomski program: Jedrska tehnika
Podiplomski program: Varstvo okolja
Nekaj misli naših diplomantov
Bivanje v Ljubljani
Merila za sprejem vzporednih študentov in študentov diplomantov
Fizika I. stopnja
Meteorologija z geofiziko I. stopnja
Visokošolski strokovni študijski program Fizikalna merilna tehnika I. stopnja
Medicinska fizika II. stopnja
Matematika in fizika III. stopnja, smer Fizika
Fizika II. stopnja
Pedagoška fizika
Geofizika
Jedrska tehnika
Iz zgodovine
Matematika in fizika III. stopnja, smer Fizika 1819
Uvod v kvantno programiranje
Medicinska fizika II. stopnja (študijsko leto 2019/20)
Fizika II. stopnja (študijsko leto 2019/20)
Pedagoška fizika II. stopnja (študijsko leto 2019/20)
Matematika in fizika III. stopnja, smer Fizika (študijsko leto 2020/21)
Jedrska tehnika II. stopnja (študijsko leto 2019/20)
Jedrska tehnika II. stopnja (študijsko leto 2020/21)
Fizika I. stopnja (študijsko leto 2020/21)
Visokošolski strokovni program Fizikalna merilna tehnika (študijsko leto 2020/21)
Pedagoška fizika II. stopnja (študijsko leto 2020/21)
Fizika II. stopnja (študijsko leto 2020/21)
Medicinska fizika II. stopnja (študijsko leto 2020/21)
Doktorski študij matematike in fizike
Kompleksna analiza v C^n
Raziskave
Fizika
Matematika
V žarišču
Bolonjska prenova študija fizike in matematike
Poletna šola finančne matematike
Physics in Ljubljana
Composites of nanotubes and polymers
Raziskovalna oprema
Nacionalni raziskovalni projekti
Mednarodni raziskovalni projekti
Drugi projekti
Nacionalni raziskovalni in infrastrukturni programi
Arhiv
Študenti matematike
Erasmus
Mednarodno tekmovanje študentov matematike
Diploma
Tekmovanja
Navodila za prijavo teme diplomske naloge na visokošolskem strokovnem študiju
Dokumenti za prijavo diplome (stari programi)
Oddaja dela diplomskega seminarja in prijava zagovora
Pravilniki
Izredno opravljanje izpitov
Prijava teme magistrskega dela, oddaja magistrskega dela in prijava zagovora
Prijava teme magistrskega dela (2. stopnja)
O fakulteti
Organizacija fakultete
Kontakti
Katalog informacij javnega značaja
Kako do FMF
Habilitacijska merila
Habilitacijska merila (stara)
Študijski koledar
Logotipi
Rezultati študentskih anket o učiteljih
Karierni centri Univerze v Ljubljani
Pojasnila in obrazci za habilitacije
Infrastrukturni center FMF
Akti fakultete
Ljubljanski univerzitetni inkubator
Pravilniki o poslovanju knjižnic
Obrazci knjižnic
Študenti fizike
Vpis v višji letnik
Pogoji za ponovni vpis v dodatno leto univerzitetnega študija fizike (stari program)
Pogoji za vpis v dodatno leto na visokošolskem strokovnega programa Fizikalna merilna tehnika (stari program)
Teme za diplomske naloge
Teme za diplomske naloge II. stopnje
Kaj z diplomo iz fizike
Erasmus
Pogoji za vpis v višji letnik univerzitetnega študijskega programa Fizika I. stopnja
Pogoji za vpis v višji letnik univerzitetnega študijskega programa Meteorologija z geofiziko I. stopnja
Pogoji za vpis v višji letnik VS stud. progr. Fizikalna merilna tehnika I. st.
Vpisi na 2. in 3. stopnji
Alumni jedrske tehnike
Pogoji za vpis v višji letnik na VS študijskem programu Fizikalna merilna tehnika 1. stopnja
Prošnje Fizika
Doktoriranje
Prijava magistrskega dela
Zaključek študija na starih študijskih programih
Izpitni-red
Sodelavci fakultete
Akti
Akti v pripravi
Dodatno pokojninsko zavarovanje
Navodila in obrazci
Predloge
Volitve
Senat
Program dela
Upravni odbor
Akademski zbor
Spletni uredniki
Navodila za pisanje obvestil
Urejanje seznama možnih magistrskih tem
Računalniški center
VPN
Eduroam
Mathematica
DreamSpark
Oprema računalniških učilnic
Postopek pridobitve pravice uporabe računalniške opreme za študente brez statusa
Omejitve pri delu z računalniki
Mathematica - zaposleni
Pravila o uporabi računalniške opreme za študente FMF
Urnik računalniških učilnic
Nabava in prevzem računalniške opreme
Računalniška oprema na zalogi
Tiskanje v okolju linux
Elektronska pošta
Elektronska pošta za študente
Elektronska pošta za zaposlene
Multifunkcijske naprave in točkovni sistem
Sprememba gesla za zaposlene na FMF
Sprememba gesla za študente
Office 365 za študente
Office 365 za zaposlene
Možnosti za izvajanje predavanj in vaj na daljavo
Namestitev in uporaba programa Grammarly
Matematična knjižnica
Bolonjski programi - 1. stopnja
Navodila za pripravo magistrskega dela (bolonjski program, 2. stopnja)
Navodila za izdelavo disertacije (bolonjski program, 3. stopnja)
O Matematični knjižnici
Seznam matematičnih revij
Bibliografije
Bazi podatkov
Elektronske knjige
Pomembnejše povezave
vec
Študijska literatura
Nove knjige
Počitniško branje
Pravilniki-MAKLJ
Arhivski-pdf
Pravilniki o zaključnih delih
Fizikalna knjižnica
Elektronski dostop revij
Navodila za pripravo zaključne naloge
Navodila za pripravo magistrskega dela
Navodila za pripravo doktorske disertacije
Doctoral dissertation instructions and LaTeX template
Pravilnik o poslovanju
Pritožbe, pohvale
Arhivski_pdf
Pristopna izjava
Registration form
Pravilniki o zaključnih delih
Odprta znanost
Astronomska knjižnica
Elektronski katalogi
Astronomske revije
Meteorološka knjižnica
Pristopna izjava
Registration form
Pravilnik o poslovanju knjižnic Fakultete za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani
Elektronski dostop do nekaterih revij z meteorološko vsebino
Knjižnica za mehaniko
Spletne učilnice in wikiji
Piškotki
Alumni
100 let UL
Matematika in fizika v sliki
Novice povezane s koronavirusom