Domov > Imenik sodelavcev

Imenik sodelavcev

Oddelki

Oddelek za fiziko | Zunanji sodelavci - fizika
Oddelek za matematiko | Zunanji sodelavci - matematika
Računalniški center | Podporne službe | Knjižnice

Celoten seznam

Abecedno kazalo

A   B   C   Č   Ć   D   Đ   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   Š   T   U   V   W   X   Y   Z   Ž

Oddelek za fiziko

prof. dr. Denis Arčon prof. dr. Andrej Čadež, zaslužni profesor prof. dr. Leon Cizelj prof. dr. Martin Čopič prof. dr. Janez Dolinšek prof. dr. Irena Drevenšek Olenik doc. dr. Dunja Fabjan asist. dr. Sergej Faletič, prof. fiz. izred. prof. dr. Jernej Fesel Kamenik doc. dr. Martin Horvat doc. dr. Matjaž Humar prof. dr. Robert Jeraj prof. dr. Alojzij Franc Kodre, zaslužni profesor doc. dr. Nejc Košnik prof. dr. Peter Križan prof. dr. Gojmir Lahajnar, upokojeni profesor prof. dr. Andrej Likar, upokojeni profesor izred. prof. dr. Boris Majaron prof. dr. Norma Susana Mankoč Borštnik, upokojena profesorica Ana Marin, mag. fiz. Matevž Marinčič, mag. fiz. prof. dr. Borut Mavko, upokojeni profesor prof. dr. Dragan Mihailović doc. dr. Miha Mihovilovič prof. dr. Marko Mikuž doc. dr. Matija Milanič doc. dr. Aleš Mohorič prof. dr. Igor Muševič doc. dr. Natan Osterman prof. dr. Gorazd Planinšič prof. dr. Rudolf Podgornik, univ. dipl. fiz. doc. dr. Tomaž Podobnik doc. dr. Dušan Ponikvar izred. prof. dr. Saša Prelovšek Komelj prof. dr. Tomaž Prosen prof. dr. Jože Rakovec, upokojeni profesor prof. dr. Anton Ramšak izred. prof. dr. Miha Ravnik doc. dr. Tomaž Rejec prof. dr. Mitja Rosina, zaslužni profesor Mitja Šadl doc. dr. Andreja Šarlah prof. dr. Janez Seliger, upokojeni profesor prof. dr. Simon Širca doc. dr. Gregor Skačej doc. dr. Gregor Skok, univ. dipl. meteorol. prof. dr. Žiga Šmit prof. dr. Janez Stepišnik, zaslužni profesor asist. Jošt Stergar, mag. fiz. izred. prof. dr. Daniel Svenšek prof. dr. Iztok Tiselj prof. dr. Zvonko Trontelj, upokojeni profesor Rok Vogrinčič, mag. fiz. prof. dr. Nedjeljka Žagar prof. dr. Marko Zgonik prof. dr. Primož Ziherl izred. prof. dr. Rok Žitko prof. dr. Marko Žnidarič prof. dr. Slobodan Žumer prof. dr. Tomaž Zwitter

Zunanji sodelavci - fizika

dr. Matjaž Leskovar

Oddelek za matematiko

prof. dr. Vladimir Batagelj, zaslužni profesor prof. dr. Andrej Bauer izred. prof. dr. Janez Bernik prof. dr. Matej Brešar doc. dr. Anita Buckley prof. dr. Sergio Cabello prof. dr. Miran Černe doc. dr. Gregor Cigler prof. dr. Jakob Cimprič izred. prof. dr. Karin Cvetko Vah doc. dr. Mirko Dobovišek, upokojeni profesor izred. prof. dr. David Dolžan doc. dr. Oliver Dragičević prof. dr. Barbara Drinovec Drnovšek prof. dr. Roman Drnovšek doc. dr. Andreja Drobnič Vidic akad. prof. dr. Franc Forstnerič akad. prof. dr. Josip Globevnik, zaslužni profesor asist. Dejan Govc, univ. dipl. mat. asist. dr. Darja Govekar-Leban asist. Žan Grad izred. prof. dr. Milan Hladnik, upokojeni profesor asist. dr. Blaž Jelenc asist. dr. Jure Kališnik doc. dr. Marko Kandić prof. dr. Sandi Klavžar izred. prof. dr. Marjetka Knez (roj. Krajnc) doc. dr. Damjan Kobal doc. dr. Pino Koc prof. dr. Matjaž Konvalinka prof. dr. Tomaž Košir prof. dr. Jernej Kozak, zaslužni profesor prof. dr. Edvard Kramar, upokojeni profesor asist. dr. Matjaž Krnc, univ. dipl. inž. rač. in mat. doc. dr. Uroš Kuzman prof. dr. Boris Lavrič izred. prof. dr. Peter Legiša, upokojeni profesor asist. dr. Davorin Lešnik viš. pred. mag. Matija Lokar asist. Žiga Lukšič, mag. mat. prof. dr. Bojan Magajna asist. dr. Tilen Marc prof. dr. Primož Moravec prof. dr. Janez Mrčun asist. dr. Nika Novak doc. dr. Alen Orbanić prof. dr. Petar Pavešić Anja Petković, mag. mat. prof. dr. Marko Petkovšek prof. dr. Tomaž Pisanski prof. dr. Bor Plestenjak asist. dr. Lucijan Plevnik prof. dr. Primož Potočnik doc. dr. Matija Pretnar izred. prof. dr. Jasna Prezelj doc. dr. Martin Raič prof. dr. Dušan D. Repovš asist. dr. Egbert Rijke, raziskovalec izred. prof. dr. Pavle Saksida asist. dr. Gregor Šega prof. dr. Peter Šemrl prof. dr. Alex Simpson, redni professor doc. dr. Klemen Šivic prof. dr. Riste Škrekovski izred. prof. dr. Marko Slapar izred. prof. dr. Jaka Smrekar izred. prof. dr. Sašo Strle izred. prof. dr. Aleš Vavpetič doc. dr. Matija Vidmar izred. prof. dr. Emil Žagar asist. dr. Matjaž Zaveršnik dr. Matjaž Željko, Vodja Računalniškega centra izred. prof. dr. Arjana Žitnik

Zunanji sodelavci - matematika

asist. Barbara Ikica, mlada raziskovalka asist. Vesna Iršič, mag. mat.

Računalniški center

dr. Matjaž Željko, Vodja Računalniškega centra

Podporne službe

Mojca Avbelj Korošec mag. Bernarda Golob-Hribar, univ. dipl. ekon., Tajnik fakultete Katarina Nemanič, tajnica vodstva

Knjižnice